Здолбунівська центральна районна
БІБЛІОТЕКА

Найпопулярніші
книги місяця


Images view

Ми в соцмережах


Здолбунівська-Центральна-Районна Бібліотека
Мізоцька міська бібліотека
Здолбунівська міська бібліотека
Публічно-Шкільна-Бібліотека с.Дермань-Перша
Публічна бібліотека села Здовбиця
Дитяча бібліотека для дітей та юнацтва
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Миротин
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Спасів
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Івачків
Маломощаницька публічно-шкільна бібліотека
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Нова Мощаниця
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Кунин
Публічна бібліотека села Богдашів
Публічно-шкільна бібліотека с. Глинськ
Копитківська бібліотека
Новосілківська публічно-шкільна бібліотека
Публічна бібліотека села Стеблівка
Уїздецька публічно-шкільна бібліотека
Півченська публічно-шкільна бібліотека
Публічно шкільна бібліотека села Буща
Публічна бібліотека Гільча Перша
Публічно-шкільна бібліотека села Гільча Друга
Публічно-шкільна бібілотека с. Дермань Друга
Ступнівська публічно-шкільна бібліотека


ПШБ с. Дермань Перша
Мізоцька міська бібліотека-філія
Здолбунівська ЦСПШБ
Спасівська ПШБ

Мальовнича
ЗдолбунівщинаПеріодикаПеріодичні видання
бібліотеки


Позитив


Креативний буктрейлер
до книги "Гаррі Поттер
і філосовський камінь"


Пошук по сайту
 
Каталог книг

Початок розділу | Найбільш популярні | Рекомендовані
88. Психологія

Радченко С. - 15000. Найдетальніше і найзрозуміліше тлумачення снів. – 400 с. Радченко С. - 15000. Найдетальніше і найзрозуміліше тлумачення снів. – 400 с.
Видавництво: Донецьк: ТОВ "ВКФ "БАО"Рік видання: 2010
Додана: 12.09.2011Переглянуто: 11 Тип файлу: jpg

Донченко О., Романенко Ю. - Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психологічного повсякдення). – 334 с. Донченко О., Романенко Ю. - Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психологічного повсякдення). – 334 с.
Книгу присвячено проблемам поза індивідуального, над особистісного буття людських спільнот, архетипової детермінації української та російської псих окультур.
Видавництво: К.: ЛибідьРік видання: 2001
Додана: 04.08.2008Переглянуто: 147 Тип файлу: jpg

Кутішенко В.П. - Вікова та педагогічна психологія. (курси лекцій): Навчальний посібник. – 128 с. Кутішенко В.П. - Вікова та педагогічна психологія. (курси лекцій): Навчальний посібник. – 128 с.
Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальною програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Він включає сім тем з вікової та три ...
Видавництво: К.: Центр навчальної літературиРік видання: 2005
Додана: 18.08.2008Переглянуто: 2202 Тип файлу: jpg

Поліщук В.М. - Вікова та педагогічна психологія. Навчально-методичний посібник. – 220 с. Поліщук В.М. - Вікова та педагогічна психологія. Навчально-методичний посібник. – 220 с.
У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. Посібник підготовлений для впровадження у навчальн...
Видавництво: Суми: ВТД "Універсальна книга"Рік видання: 2005
Додана: 20.08.2008Переглянуто: 868 Тип файлу: jpg

 - Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. – 400 с. - Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. – 400 с.
У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.
Видавництво: К.: "Каравела"Рік видання: 2012
Додана: 04.10.2012Переглянуто: 17 Тип файлу: jpg

Максименко С.Д. - Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – 272 с. Максименко С.Д. - Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – 272 с.
У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психологічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особис...
Видавництво: К.: Центр учбової літературиРік видання: 2008
Додана: 21.08.2008Переглянуто: 360 Тип файлу: jpg

Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. - Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – 304 с. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. - Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – 304 с.
У навчальному посібнику викладено матеріали курсу "Загальна психологія" за модульно-рейтинговою системою його вивчення у вищій школі. Наведено зміст оглядових лекцій і тьюторських занять.
Видавництво: К.: ВД "Професіонал"Рік видання: 2004
Додана: 19.05.2009Переглянуто: 141 Тип файлу: jpg

Орлянський В.С. - Конфліктологія. Навчальний посібник. – 160 с. Орлянський В.С. - Конфліктологія. Навчальний посібник. – 160 с.
Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктної ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктам...
Видавництво: К.: Центр учбової літературиРік видання: 2007
Додана: 28.05.2009Переглянуто: 94 Тип файлу: jpg

Синельников В., Слободчиков С. - Практичний курс доктора Синельникова. Як навчитися любити себе. – 224 с. Синельников В., Слободчиков С. - Практичний курс доктора Синельникова. Як навчитися любити себе. – 224 с.
Видавництво: К.: ЛотосРік видання: 2010
Додана: 18.08.2011Переглянуто: 5 Тип файлу: jpg

Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. - Психологія спорту. Навчальний посібник. – 224 с. Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. - Психологія спорту. Навчальний посібник. – 224 с.
Визначені основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми професійної діяльності спортивного практичного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та критерії оцінки ефективност...
Видавництво: К.: Центр учбової літературиРік видання: 2007
Додана: 20.08.2008Переглянуто: 222 Тип файлу: jpg

Варій М.Й., Ортинський В.Л. - Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – 376 с. Варій М.Й., Ортинський В.Л. - Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – 376 с.
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. У посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, основи психології конкурентноспроможної особистості, певні соціально-психологічні аспекти груп і спілкування, а також...
Видавництво: К.: "Центр учбової літератури"Рік видання: 2007
Додана: 02.06.2009Переглянуто: 199 Тип файлу: jpg

Синельников В.В. - Сила наміру. – 160 с. Синельников В.В. - Сила наміру. – 160 с.
В цій книзі автор знайомить читачів з мистецтвом створення і керування Наміром. Оволодівши ним, можна змінити свій світ, захистити себе від пристріту, навчитися вибудовувати події на свій розсуд, жити повним і яскравим життям.
Видавництво: К.: ЛОТОСРік видання: 2009
Додана: 18.08.2011Переглянуто: 5 Тип файлу: jpg

Орбан-Лембрик Л.Е. - Соціальна психологія: Навчальний посібник. – 448 с. (Альма-Матер) Орбан-Лембрик Л.Е. - Соціальна психологія: Навчальний посібник. – 448 с. (Альма-Матер)
Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методологічних проблем особистості, між особистісного спілкування, особливостей функціонування соціальни...
Видавництво: К.: АкадемвидавРік видання: 2005
Додана: 20.08.2008Переглянуто: 1453 Тип файлу: jpg

 - Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник / За ред. І.Д.Звєрєвої. – 316 с. - Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник / За ред. І.Д.Звєрєвої. – 316 с.
У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ соціальної педагогіки, а також представлено інноваційні технології соціально-педагогічної діяльності.
Видавництво: К.: Центр навчальної літературиРік видання: 2006
Додана: 24.05.2009Переглянуто: 1443 Тип файлу: jpg

Стражний О.С. - Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. – 368 с.: іл. Стражний О.С. - Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. – 368 с.: іл.
Ця книжка незвичайна через те, що вона розширює межі традиційного, прямо скажемо – шаблонного уявлення про світовідчуття українців, по-своєму відповідає на запитання – хто такий українець, чим мешканці України відрізняються від європейців і росіян, я...
Видавництво: К.: "Книга"Рік видання: 2008
Додана: 13.05.2009Переглянуто: 130 Тип файлу: jpg

Сторінки: [ 1 ]  [ 2 ]  

Книг в категорії: 19, по 15 на сторінці

Анонс подій
09.07.2018
Мультимедійні перегляди
Пам`ятні місця Німеччини

15.07.2018
Віртуальні подорожі
Відпочиваємо з німецькою: «Мандрівка» німецькомовними країнами» (до 2018 року німецької мови)

11.07.2018
мандрівка
Золоті рядки краєзнавчої поезії

23.07.2018
Виставка-панорама
Новинки з поштової скриньки прес-калейдоскоп «Віра зцілить ваші душі»(до 1030-річчя Хрещення Русі)

25.06.2018
майстер клас
Паперове цуценя

Шановні користувачі!
Чекаємо Вас у нашій бібліотеці! Якщо ви маєте намір подарувати нам книги - ми готові прийняти Ваш подарунок!!!
Наша адреса:
м.Здолбунів, вул.Шкільна, 39
тел.: (03652) 2-47-12

Бібліотека працює:
щодня з 9.00 до 18.15
вихідний день - субота
санітарний день - останній день місяця


Афіши


План заходів на ЛипеньМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ

Нові документи


Природно-заповідний фонд ...
Електронні краєзнавчі книги
10-січ-2018
ДО ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЗАХИСН...
Методичні рекомендації
17-жов-2017
60 річниці Великої перемо...
Методичні рекомендації
18-чер-2017
Знайди свою зірку
Електронні краєзнавчі книги
18-чер-2017
Сценарій до Чорнобиля
Методичні рекомендації
18-чер-2017
Сценарій до Крут
Методичні рекомендації
18-чер-2017
Організація туристичних п...
На допомогу навчальному процесу
06-бер-2017

Каталог документів

Всього 169 файлів.

Книги ювіляри 2018

ПогодаВул. Шкільна, 39
Тел.: 2-47-12
Працюємо Пн-Пт,Нд
з 9-00 до 18-00
Яндекс.Метрика
Генерація сторінки: 0.018 сек. і 21 запитів до бази даних за 0.001 сек.
Web site engine code is Copyright © 2006 by SLAED CMS. All rights reserved.