Здолбунівська центральна районна
БІБЛІОТЕКА

Найпопулярніші
книги місяця


Images view

Ми в соцмережах


Здолбунівська-Центральна-Районна Бібліотека
Мізоцька міська бібліотека
Здолбунівська міська бібліотека
Публічно-Шкільна-Бібліотека с.Дермань-Перша
Публічна бібліотека села Здовбиця
Дитяча бібліотека для дітей та юнацтва
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Миротин
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Спасів
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Івачків
Маломощаницька публічно-шкільна бібліотека
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Нова Мощаниця
Публічно-Шкільна-Бібліотека села Кунин
Публічна бібліотека села Богдашів
Публічно-шкільна бібліотека с. Глинськ
Копитківська бібліотека
Новосілківська публічно-шкільна бібліотека
Публічна бібліотека села Стеблівка
Уїздецька публічно-шкільна бібліотека
Півченська публічно-шкільна бібліотека
Публічно шкільна бібліотека села Буща
Публічна бібліотека Гільча Перша
Публічно-шкільна бібліотека села Гільча Друга
Публічно-шкільна бібілотека с. Дермань Друга
Ступнівська публічно-шкільна бібліотека


ПШБ с. Дермань Перша
Мізоцька міська бібліотека-філія
Здолбунівська ЦСПШБ
Спасівська ПШБ

Мальовнича
ЗдолбунівщинаПеріодикаПеріодичні видання
бібліотеки


Позитив


Креативний буктрейлер
до книги "Гаррі Поттер
і філосовський камінь"


Пошук по сайту
 
Каталог книг

Початок розділу | Найбільш популярні | Рекомендовані
65. Економіка. Економічні науки

Петрук О.М. - Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д. е. н., проф. Ф.Ф.Бутинця. – 461 с. Петрук О.М. - Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д. е. н., проф. Ф.Ф.Бутинця. – 461 с.
Навчальний посібник укладено як курс лекцій за окремими темами з урахуванням норм законодавства з банківської справи та праць провідних вітчизняних і зарубіжних науковців. У посібнику розглянуто всі традиційні банківські операції, пов’язані з кредит...
Видавництво: К.: КондорРік видання: 2004
Додана: 18.08.2008Переглянуто: 171 Тип файлу: jpg

Демківський А.В. - Гроші та кредит. Навчальний посібник. – 528 с. Демківський А.В. - Гроші та кредит. Навчальний посібник. – 528 с.
Книга висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для освітньо-професійної підготовки. Науково-методичний комплекс кожної з тем допомагає глибоко оволодіти теоретичними пол...
Видавництво: К.: ДакорРік видання: 2007
Додана: 21.05.2009Переглянуто: 437 Тип файлу: jpg

 - Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник. – 3-тє вид., стереотипне. – 219 с. - Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник. – 3-тє вид., стереотипне. – 219 с.
У навчальному посібнику висвітлюється суть, функції та роль грошей, закономірності їх обігу та механізм використання в ринкових умовах господарювання. Розкриваються суть і функції кредиту, структура банківської системи, основи міжнародних кредитно-ро...
Видавництво: Тернопіль: Карт-бланшРік видання: 2004
Додана: 08.07.2009Переглянуто: 107 Тип файлу: jpg

Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. - Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М.Г. – 248 с. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. - Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М.Г. – 248 с.
Викладено погляди авторів на основи бухгалтерського обліку в межах програми підготовки фахівців для підприємств Мінагрополітики України. Детально розглянуто методику відображення господарських операцій на всіх етапах руху облікової інформації з викор...
Видавництво: К.: Центр учбової літературиРік видання: 2007
Додана: 02.06.2009Переглянуто: 100 Тип файлу: jpg

Сук Л.К., Сук П.Л. - Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., перер. і доп. – 507 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Сук Л.К., Сук П.Л. - Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., перер. і доп. – 507 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
Видавництво: К.: ЗнанняРік видання: 2008
Додана: 04.10.2012Переглянуто: 21 Тип файлу: jpg

Лишиленко О.В. - Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. – 254 с. Лишиленко О.В. - Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. – 254 с.
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні аспекти управлінського обліку як системи збирання, оброблення і аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Видавництво: К.: Вид-во "Цент навчальної літератури"Рік видання: 2006
Додана: 21.08.2008Переглянуто: 365 Тип файлу: jpg

 - Аудит: навч. посіб. / Л.М.Янчева, З.О.Макеєва, А.О.Баранова та ін. – 335 с. - Аудит: навч. посіб. / Л.М.Янчева, З.О.Макеєва, А.О.Баранова та ін. – 335 с.
У посібнику розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки, етапи розвитку методоло...
Видавництво: К.: ЗнанняРік видання: 2009
Додана: 03.12.2010Переглянуто: 80 Тип файлу: jpg

Артус М.М., Хижа Н.М. - Бюджетна система України: Навч. посіб. – 220 с. Артус М.М., Хижа Н.М. - Бюджетна система України: Навч. посіб. – 220 с.
У посібнику розкрито економічний зміст, природу, суть та призначення бюджету і бюджетної системи в економіці держави, формування доходів і видатків різних рівнів, розглянуто організацію бюджетного процесу в Україні та контроль за виконанням бюджету.
Видавництво: К.: Вид-во Європ. Ун-туРік видання: 2007
Додана: 18.08.2008Переглянуто: 179 Тип файлу: jpg

Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. - Бюджетна система: Навч. посібник. – 240 с. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. - Бюджетна система: Навч. посібник. – 240 с.
У посібнику розглянуто історію виникнення та формування бюджетних відносин у різних політико-адміністративних утвореннях, розкрито теоретичну природу, сутність та роль бюджетних відносин у функціонуванні економіки, досліджено становлення і розвиток б...
Видавництво: К.: Центр навчальної літературиРік видання: 2006
Додана: 20.08.2008Переглянуто: 292 Тип файлу: jpg

Клець Л.Є. - Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. – 640 с. Клець Л.Є. - Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. – 640 с.
Навчальний посібник призначений для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну "Бюджетний менеджмент". В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто такі питан...
Видавництво: К.: Центр учбової літературиРік видання: 2007
Додана: 01.06.2009Переглянуто: 147 Тип файлу: jpg

 - Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування. Навчальний посібник. – 400 с. - Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування. Навчальний посібник. – 400 с.
У посібнику висвітлено глобальні та регіональні екологічні проблеми землекористування, закономірності формування та стратегії менеджменту земельних конфліктів, теоретичні основи економіки землекористування. Значну увагу приділено зарубіжному досвіду ...
Видавництво: Львів: АфішаРік видання: 2005
Додана: 01.06.2009Переглянуто: 93 Тип файлу: jpg

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. - Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 263 с. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. - Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 263 с.
Автори посібника мали на меті в стислій і водночас достатньо деталізованій формі дати тлумачення базових понять, категорій та законів сучасної економіки, які вивчаються такими фундаментальними економічними дисциплінами, як економічна теорія, макро- т...
Видавництво: К.: ЗнанняРік видання: 2008
Додана: 01.06.2009Переглянуто: 828 Тип файлу: jpg

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. - Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи): Навч. посіб. – 351 с. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. - Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи): Навч. посіб. – 351 с.
У навчальному посібнику розглянуто зміст проблеми розміщення продуктивних сил та обгрунтувано підходи до її правильного розв’язання. Значну увагу приділено економіко-математичному моделюванню територіальної організації продуктивних сил та аналізу фак...
Видавництво: К.: ЗнанняРік видання: 2008
Додана: 19.05.2009Переглянуто: 27 Тип файлу: jpg

Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. - Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – 176 с. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. - Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. пос. – 176 с.
Викладені основні відомості про розвиток реклами в Україні, а також аналіз зарубіжного досвіду в системі маркетингових комунікацій та менеджменту. Матеріал підкріплений нормативно-правовими документами і зразками договорів на розробку рекламної проду...
Видавництво: К.: Центр навчальної літературиРік видання: 2006
Додана: 18.08.2008Переглянуто: 31 Тип файлу: jpg

Крикавський Є.В. - Логістика. Основи теорії: Підручник – 2-ге вид., доп. і перероб. – Крикавський Є.В. - Логістика. Основи теорії: Підручник – 2-ге вид., доп. і перероб. –
У підручнику викладено основи теорії логістики: розглянуто концепцію, цілі та завдання логістики, методологічний апарат та інструментарій логістики, ідентифіковано об’єкти логістичного управління, досліджено логістичні функції та логістичне управлінн...
Видавництво: Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід"Рік видання: 2006
Додана: 19.08.2008Переглянуто: 2096 Тип файлу: jpg

Сторінки: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  

Книг в категорії: 69, по 15 на сторінці

Анонс подій
09.07.2018
Мультимедійні перегляди
Пам`ятні місця Німеччини

15.07.2018
Віртуальні подорожі
Відпочиваємо з німецькою: «Мандрівка» німецькомовними країнами» (до 2018 року німецької мови)

11.07.2018
мандрівка
Золоті рядки краєзнавчої поезії

23.07.2018
Виставка-панорама
Новинки з поштової скриньки прес-калейдоскоп «Віра зцілить ваші душі»(до 1030-річчя Хрещення Русі)

25.06.2018
майстер клас
Паперове цуценя

Шановні користувачі!
Чекаємо Вас у нашій бібліотеці! Якщо ви маєте намір подарувати нам книги - ми готові прийняти Ваш подарунок!!!
Наша адреса:
м.Здолбунів, вул.Шкільна, 39
тел.: (03652) 2-47-12

Бібліотека працює:
щодня з 9.00 до 18.15
вихідний день - субота
санітарний день - останній день місяця


Афіши


План заходів на ЛипеньМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ

Нові документи


Природно-заповідний фонд ...
Електронні краєзнавчі книги
10-січ-2018
ДО ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЗАХИСН...
Методичні рекомендації
17-жов-2017
60 річниці Великої перемо...
Методичні рекомендації
18-чер-2017
Знайди свою зірку
Електронні краєзнавчі книги
18-чер-2017
Сценарій до Чорнобиля
Методичні рекомендації
18-чер-2017
Сценарій до Крут
Методичні рекомендації
18-чер-2017
Організація туристичних п...
На допомогу навчальному процесу
06-бер-2017

Каталог документів

Всього 169 файлів.

Книги ювіляри 2018

ПогодаВул. Шкільна, 39
Тел.: 2-47-12
Працюємо Пн-Пт,Нд
з 9-00 до 18-00
Яндекс.Метрика
Генерація сторінки: 0.023 сек. і 21 запитів до бази даних за 0.007 сек.
Web site engine code is Copyright © 2006 by SLAED CMS. All rights reserved.